Liên hệ

Liên hệ : Công ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Minh Tuấn.
184A Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, Quận 7. Tp. HCM.

230 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú thuận, quận 7, Tp. HCM.


Cell: 0908855390/ 0919855390

 

https://www.facebook.com/HangTieuDungNhanhGiaSi/

 

Trường được đánh dấu với dấu * là bắt buộc