Đắp móng gel pha lê

Bài tập yoga của Hồ Ngọc Hà đủ 4 phần.

Tập Yoga với Hồ Ngọc Hà nhé các bạn !

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-xxNq-kvBQ